Nimzo-IndianE32

Ushenina A. (2500)
Hou Yifan (2609)

WCh Women 2013 (3)
Taizhou CHN, 2013


1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. e4 d5 6. e5 Ne4 7. Bd3 c5 8. Nf3 cxd4 9. Nxd4 Nd7 10. Bf4 Ndc5 Relevant: 10... Qb6 11. Nb3 Qc7 12. O-O Nxe5 13. Bxe4 dxe4 14. Qxe4 Bxc3 15. bxc3 f6 16. Rfe1 Qxc4 17. Bxe5 Qxe4 18. Rxe4 fxe5 19. Rxe5 b6 20. Nd4 Bd7 21. Rae1 Rac8 22. R1e3 Rc4 23. Nxe6 Bxe6 24. Rxe6 Rfc8 25. Re7 Rxc3 26. h4 Rxe3 27. fxe3 a5 28. Rb7 Rc2 29. Rxb6 Rxa2 30. Ra6 Re2 1/2-1/2 (30) Anand,V (2786)-Kramnik,V (2803) Moscow 2013 11. O-O Bxc3 12. bxc3 Bd7 13. Be2 Na4 14. cxd5 exd5 15. c4 Rc8 16. Qb3 dxc4 Predecessor (2): 16... Nac3 17. cxd5 Ba4 18. Qxb7 Rc7 19. Qa6 Qxd5 20. Be3 Qxe5 21. Bf3 Rd8 22. Bxe4 Qxe4 23. Qa5 Rdc8 24. Rfe1 Qd5 25. Qxd5 Nxd5 26. Bd2 Rb7 27. Rab1 Rcb8 28. Rxb7 Rxb7 29. Nb3 f6 30. f3 Kf7 31. Rc1 Bxb3 32. Rb1 Rc7 33. Rxb3 Rc2 34. Rd3 Ke6 35. a3 a6 36. h4 g6 37. g3 h5 38. Kf1 Nb6 39. Bf4 Nc4 40. Rd4 a5 41. a4 Ne5 42. Bxe5 fxe5 43. Rd8 Ra2 44. Rg8 Kf7 45. Ra8 Rxa4 46. Ke2 Gundavaa,B (2516)-Alekseev,E (2714) Kazan 2013 1/2-1/2 (67) 17. Bxc4 Nac3 18. a4 18. Bxf7+ Rxf7 19. e6 "I need to check this line with my computer to have a final conclusion," said World Champion. 18... Bxa4! 19. Rxa4 Nxa4 20. Nf5 After 20. Qxa4 Nc3! two white pieces are hanging, and one of them will fall:(20... Qxd4 21. Bxf7+) 21. Qb4 (21. Qxa7 Rxc4) 21... Qxd4 22. Bxf7+ Rxf7 23. Qxd4 Ne2+ and it's curtains for White. 20... Nac3 21. e6 Rxc4 22. Qxc4 b5 23. Qb3 Qd3 24. exf7+ Rxf7 0-1 [Karlovich A.]

Game(s) in PGN