FrenchC18

Kasimdzhanov R. (2652)
Ivanchuk V. (2716)

WCC 2004 (33)
TRIPOLI, Libya, 2004


Game(s) in PGN