Benoni DefenseA56

Jacob Wamala (1830)
Dr. Edward Epp (2000)

2004 NorthEast Chess Spring Getaway
Lowell, 2004


A56: Czech Benoni

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. dxc5 Na6 4. e3 g6 5. Nf3 Bg7 6. Be2 O-O 7. O-O Nxc5 8. Nc3 a5 8... d6 9. Nd4 Ne6 (9... a6 10. b3 Bd7 11. Bb2 Rb8 12. Bf3 b5 13. cxb5 axb5 14. b4 Na6 15. a3 Nc7 16. Nb3 Na8 17. Qe2 Nb6 18. Nxb5 e5 19. Nc3 d5 20. g3 Re8 21. Nc5 e4 22. Bg2 Bg4 23. f3 exf3 24. Bxf3 Gunnarsson,A-Gislason,G/Reykjavik op 1990/EXP 18/0-1 (54)) 10. Nc2 Bd7 11. Bd2 Nc5 12. f3 Rc8 13. Rb1 a5 14. b3 b6 15. Be1 Bc6 16. Nd4 Bb7 17. e4 Nh5 18. Rf2 Nf4 19. Bf1 Ncd3 20. Ndb5 Nxf2 21. Bxf2 Qd7 22. a3 Qd8 23. Bh4 Ne6 24. Nd5 Re8 25. Qd2 Bxd5 26. cxd5 Nc7 27. Na7 Ra8 28. Nc6 Qd7 29. a4 e6 30. Bf2 exd5 31. exd5 Rac8 32. Rc1 Qf5 33. Na7 Be5 34. g3 Na8 35. Nxc8 Rxc8 36. Rxc8+ Qxc8 37. Bb5 Nc7 38. Qc2 Qb7 39. Qc6 Qxc6 40. dxc6 d5 41. Bxb6 1-0 Garcia Palermo,C-Muender,M/BL 8687 1987/BL 80 (41) 9. Bd2 d6 10. Nb5 Nfe4 11. Nfd4 Bd7 12. Nc3 Nxd2 13. Qxd2 a4 14. Bf3 Re8 15. Rfd1 Rb8 16. Ndb5 Bc6 17. Qe2 Qa5 18. Bd5 a3 19. Nd4 Rec8 20. Rab1 Bxd5 21. Nxd5 Kf8 22. b4 Qa7 23. bxc5 Qxc5 24. Nb6 Rd8 25. Rb5 Qc7 26. Qf3 Kg8 27. Rdb1 e6 28. Qe2 Bf6 29. Qd3 Be7 30. Qxa3 d5 31. c5 e5 32. Nb3 d4 33. exd4 exd4 34. Na5 d3 35. Qc3 Qf4 36. R5b4 Qf5 37. Rc4 Re8 38. Rd1 Rbd8 39. Nxb7 Bf6 40. Qc1 Re2 41. Rf4 d2 42. Rxf5 dxc1=Q 43. Rxc1 Rde8 44. Kf1 gxf5 45. Nd6 R8e6 46. Nxf5 Rxa2 47. c6 Ree2 48. Ne3 Rxf2+ 49. Kg1 Be5 50. c7 Bxc7 51. Rxc7 Rfe2 52. Nbc4 Ra1+ 53. Nf1 Rc1 54. Rc5 h6 55. Rc8+ Kh7 56. Nd6 Ra1 57. Rc7 Kg6 58. Rc6 Re6 59. Nc4 Rxc6 60. Ne5+ Kg7 61. Nxc6 Kf6 62. Nd4 Rb1 63. Nf3 Ra1 64. Kf2 Ra2+ 65. Kg3 Ra3 66. N1d2 Re3 67. Kf4 Ra3 68. g4 Ra4+ 69. Ne4+ Kg7 70. Kf5 Ra2 71. h4 Ra5+ 72. Ne5 Ra1 73. Nd6 Rf1+ 74. Ke4 Re1+ 75. Kd5 Rd1+ 76. Kc6 f6 77. Ne8+ 77. Ne8+ 1-0 [Fritz 6 (30s)]


 

ScandinavianB01

Larry Williams (1913)
Jacob Wamala (1748)

Mass G/60 Championship
Lowell, 2004


1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. d4 e5 4. dxe5 Qxd1+ 5. Kxd1 Bf5 6. Nf3 Nc6 7. Bd2 O-O-O 8. a3 Bc5 9. Bc4 Nh6 10. h3 Bxf2 11. Rf1 Bb6 12. Nc3 Rhe8 13. Kc1 Be6 14. Bb5 Nf5 15. Bxc6 bxc6 16. Ng5 Ne3 17. Nxe6 Nxf1 18. Nxd8 Rxd8 19. Bg5 Be3+ 20. Bxe3 Nxe3 21. g3 Nc4 22. b3 Nxe5 23. Kb2 Rd2 24. Ne4 Re2 25. Nc5 Re3 26. Rg1 Nf3 27. Rf1 f6 28. Nd3 Nd4 29. Re1 Rxe1 30. Nxe1 Kd7 31. c3 Ne2 32. g4 Nf4 33. h4 Ke6 34. Kc1 Kd5 35. Kd2 Ke4 36. b4 Ng6 37. Ng2 Ne5 38. g5 fxg5 39. hxg5 Nf3+ 0-1


 

QGDD13

Jacob Wamala (1748)
Valentine Levin (1906)

Mass G/60 Championship
Lowell, 2004


1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Nc3 Nf6 5. Bf4 a6 6. Nf3 Nc6 7. e3 e6 8. Rc1 Nh5 9. Bg5 Nf6 10. Bd3 Be7 11. O-O O-O 12. a3 h6 13. Bxf6 Bxf6 14. b4 Bd7 15. Na4 e5 16. dxe5 Nxe5 17. Nxe5 Bxe5 18. Nc5 Bc6 19. Nxa6 Qh4 20. g3 Qh3 21. b5 Bd7 22. Nc7 Rac8 23. Nxd5 Rxc1 24. Qxc1 Bg4 25. Be4 Be2 26. Re1 Bxb5 27. Qc5 Qd7 28. Ne7+ Kh8 29. Qxe5 1-0


 

Scandinavian Defense 5.Bc4B01

GM Larry Christiansen (2571)
Team Wamala (1659)

2004 Chess School Kickoff Opening Lecture
2004


B01: Scandinavian Defence

1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. d4 Nf6 5. Bc4 c6 Secures b5+d5 6. Nf3 Bf5 7. Ne5 e6 Prevents intrusion on d5 8. g4 Bg6 9. h4 Bd6 10. Qe2 Be4 10... Bxe5 11. dxe5 ( 11. Qxe5 Qxe5+ 12. dxe5 Nxg4) 11... Ne4 12. Rh3 11. Rh3 11. Bd2!? Bxh1 12. Nxf7 11... Bd5= 11... Bxe5? fails because of 12. dxe5 Qxe5 13. Bd3 12. Bd2 Qc7 13. Nxd5 cxd5 14. Bb5+ Nbd7 14... Ke7 15. O-O-O 15. Nxd7 15. Rc3!? Qb6 16. Rb3 15... Nxd7= 16. Rc3 Qb6 17. O-O-O Bb4 17... Qxd4?? A poison bait which should not be taken 18. Bxd7+ Kf8 19. Bxe6 18. Rb3 Bxd2+ 19. Qxd2 Qd6 20. h5 White gets more space 20... a6 21. Bxd7+ Qxd7 22. h6 g6 23. Qg5 Traps the king in the center 23... b5 24. Qf6 Rg8 25. Rf3 Qe7 26. Qe5 Rc8 27. Rdd3 Qc7 Threatening mate: Qxc2 28. Qxc7 Rxc7 29. Ra3 Rc6 30. Rfc3 Rxc3 31. Rxc3 Kd7 32. g5 Rc8 33. Rxc8 Kxc8 34. Kd2 Kd7 35. Kc3 a5 36. b3 36. Kb3 Kd6 37. c3 Kc7 36... Kd6 36... Ke7 37. Kd3 37. f4 37. Kd3 e5 37... Kc6 38. Kd3 b4 38... Kc7!? should be examined more closely 39. c4 39. c3 Kb5 40. Kc2 Kc6 41. Kb2 Kb6 1/2-1/2 [Fritz 6 (40s)]

Game(s) in PGN